Site em Português Site en Español
 INFORMATION
 KÖP & RES:








Har ni tecknat en Reseförsäkring?
>> Verifiera detta INNAN ni reser <<
Att resa är vanligtvis mycket trevligt, speciellt om Packtours Travel har arrangerat resan. Dock kan man aldrig veta VAD som KAN hända under en resa. Därför vill Packtours påminna om hur viktigt det är att ha en gällande RESE-FÖRSÄKRING som täcker alla tänkbara kostnader och otrevligheter som "kan" uppstå under er resa.

Det är varje enskild resenärs ansvar
(inte Packtours) att verifiera att man har tecknat en gällande försäkring (innan avresa) som täcker alla tänkbara händelser och kostnader man önskar och kräver som resenär. Packtours anlitar / indikerar endast service företag som är auktoriserade av den Brasilianska Turism Myndigheten EMBRATUR. Dessa företag står alltså under myndighetskontroll och förväntas att betala, enligt lag, de obligatoriska skatter och försäkringar som myndigheterna anger. Dessa försäkringar är dock i regel mycket begränsade, och eftersom en människas hälsa & liv är ovärdelig, så måste alltså varje enskild resenär teckna en individuell reseförsäkring som täcker alla kostnader & otrevligheter som kan uppstå.


Vid händelser med skadade eller förlorade privata tillhörigheter: Resenären måste i första hand vända sig, med dess anspråk (reklamation), direkt till den orsakande / verkställande service leverantören, och om nödvändigt, göra en polisanmälan. Vidare måste resenären spara alla kvitton av de extra kostnader man haft, vilka senare skall presenteras till resenärens försäkringsbolag, för att få tillbaka pengar enligt de villkor man har tecknat i försäkringen. Vänligen avisera även Packtours om det inträffade så snart som möjligt, varav vi kan hjälpa till i förhandlingen mellan parterna, på samma sätt vi agerade som mellanhand i bokningsprocessen.

Vid händelser med skadade eller omkomma resenärer: De berörda resenärerna förväntas att bli omhändertagna av den allmänna lokala räddningstjänsten och bli förd till närmaste sjukhus. För annan special behandling, endast enligt de villkor man tecknat i sin privata reseförsäkring. Vidare måste resenären spara alla kvitton av de extra kostnader man haft, vilka senare skall presenteras till resenärens försäkringsbolag, för att få tillbaka pengar (skadestånd) enligt de villkor man har tecknat i försäkringen. Vänligen avisera även Packtours om det inträffade så snart som möjligt, varav vi kan hjälpa till i förhandlingen mellan parterna, på samma sätt vi agerade som mellanhand i bokningsprocessen.


OBS – VIKTIGT:
Olyckshändelser som orsakats av tredje part (EJ Packtours), tex flygplansolycka, bilolycka, hotellbrand, etc, tar Packtours EJ något juridiskt eller ekonomiskt ansvar för detta. Detta är en process mellan berörda resenärer och ansvarigt service företag som verkställt servicen (tex flygbolaget). En reseförsäkring bör alltså vara tecknad och täcka alla de anspråk resenären och dess anhöriga kan tänkas ha, så verifiera innan avresa villkoren i Din reseförsäkring. Packtours tar heller inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för händelser som orsakats av “force majeure”. (tex jordbävningar, naturkatastrofer, etc).